Поискай оферта съобразена с Вашите нужди
Dec 10, 2013

MicroareaNews, брой 84, октовмри 2013 г.

Mago.net 3.9, Service Pack 4 и 5: нова данъчна комуникация и опция за операция „Черен списък“Mago.net 3.9 продължава да расте с новия и богат на функционалности Service Pack 3

Няколко крачки пред SP3, са тук най-новите пакети услуги в Mago.net: Mago.net 3.9 SP4 и SP5, с изключително интересни и полезни данъчни корекции. Mago.net 3.9 Service Packs 4 и 5 съдържат редица важни актуализации ...

Посрещнете с лекота новите данъчни изисквания с Mago.net 3.9 SP4 и SP5 (материалът е на английски език)

Малки и средни предприятия, публично финансиране за дигитална иновация

 Продуктивността на Вашия бизнес е под контрол благодарение на Mago.net

Изменението в „Действащия закон“ засяга финансирането и субсидирането на кредитните вноски за инвестиции в хардуер, софтуер и дигитални технологии, направени от малките и средни предприятия. С направените изменения в законодателството, одобрени през август 2013 г., италианското правителство предоставя публично финансиране и субсидии…

Вижте повече подробности, свързани с новите мерки на италианското правителство (материалът е на английски език)

Venban.Pack прецизира продажбите с разплащания в брой Atium за Mago.net: иновация в следпродажбените дейности

Комплексност, ефективност, гъвкавост, с комбинация с лесно използване, описват най-точно продуктът Venban.Pack за Mago.net. Venban.Pack за Mago.net e вертикално решение, създадено от Платинения партньор на Microarea – компания Package Azienda, за да посрещне едновременно техническите и търговски нужди и свързаните с тях дейности …

Вземете оптимален инструмент за управление на Вашия търговски обект (материалът е на английски език)

Може би никой не знае, че ... Mago.net автоматично преизчислява стойностите на различните валути според актуалния им фиксинг

Налага ли Ви се да издавате и управлявате много документи със суми в международна валута? Специална процедура Ви позволява, чрез Web достъп, автоматично да актуализирате стойностите на различните валути във Вашата база данни. Компаниите, които ежедневно работят с международни партньори и клиенти, е необходимо не само да издават документи с техните валути, но също да изчисляват и еквивалентните им стойности …

Подобрете и оптимизирайте управлението на валутната таблица (материалът е на английски език)

© Copyright Microinvest, 2019