Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Клиентите за нас

ABC Инженеринг

„Процесите по планиране и отчетност протичат много по-гладко. Всички използват единна система, което от своя страна неминуемо подобрява вътрешната комуникация.“

Форевър Ливинг Продъктс България ЕООД

"Поради предмета на дейност на нашата фирма имахме изискваня към софтуера да има богати функционални възможности във всички модули. Поради тези наши изисквания се спряхме на ERP Mago.Net."

Тестел Инженеринг ООД

"С внедряване на на ERP Mago.Net от екипа на фирма Микроинвест се постигна много точна преследяемост на разходите по определени дейности и разходни центрове."

Анимекс 98 ООД

"Богата функционалност на Mago.Net ни дава възможност да имаме точна себестойност и проследяемост на производството."

Никипласт-М ООД

"С внедряването на ERP Mago.Net отпадна необходимостта от използването на няколко други продукта и цялата информация за бизнес процеса в нашата организация е систематизирана."

Банк Тех Сис ООД

"Изборът на Микроинвест ООД от нашата фирма бе продиктуван от нуждите ни от нов по-ефективен софтуерен продукт за цялостно управление на производствена и търговска дейност."
© Copyright Microinvest, 2019