Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Тестел Инженеринг ООД

"С внедряване на на ERP Mago.Net от екипа на фирма Микроинвест се постигна много точна преследяемост на разходите по определени дейности и разходни центрове."

Референция Тестел Инженеринг ООД

© Copyright Microinvest, 2018