Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Покупки и Продажби

Документите за покупко/продажби позволяват постоянен контрол на взаимоотношенията с клиента/доставчика от самото начало на преговорите до момента на фактуриране.
Програмата дава възможност за ръчно въвеждане на документи или генерирането им следвайки нормалния документо-поток.
 
Поръчки от клиенти

Модулът управлява офертите и поръчките от клиенти, планирането на продажбите, ценовата политика и в същото време предоставя статистическа информация. Повече...

Поръчки към доставчици

С помощта на този модул се планират поръчките към доставчици. Управляват се оферти, напомнителни писма, приемателни документи. Повече...

SFM

С помощта на този модул системата осигурява хонорарите да се управляват автоматично, да се изчисляват подоходните данъци и плащания към агенти. Повече...

Покупки

С модула се управляват, контролират и документират доставките от момента на офертата до самата фактура. Повече...

Продажби

С този модул е възможно да се издават всички документи за продажба в избран вид валута – фактури, известия, протоколи, придружаващи документи. Повече...

OEEO

 Управление на отпадъците от електронно и електрическо оборудване. Повече...

Продуктови такси

Модулът управлява таксите за опаковки за стоки пуснати на пазара от производители и вносители. Повече...

© Copyright Microinvest, 2018