Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Логистика и МЗ

Модулът предлага множество ценни  помагала за рационалната и ефективна организация на складовите наличности.


С Материални Запаси е възможно да извършвате всички необходими операции за правилната обработка на стоките. За държави, където това се изисква, Mago.net е в състояние да генерира счетоводни записи - от складови движения, до определяне балансовата стойност на стоките в реално време.

Материални запаси (МЗ)

Модулът управлява транзакциите по придобиване и изписване на материални запаси с помощта на средства в ERP системата, които могат да се индивидуализират. Повече...

Местоположение на МЗ

Модулът дава възможност за управление на дейността по прехвърляне на стоките от мястото на тяхното производство до крайния потребител. Повече...

Партиди и серийни номера

Модулът осигурява обслужването на валидност и проследяването на количества на партиди и серии от стоки. Повече...

Система за управление на склад

Ускоряването на логистичните процеси, продиктувано от оптимизацията на запасите и намаляване на разходите води до необходимост от бързо и точно локализиране на артикулите. Повече...

WWS Mobile  
© Copyright Microinvest, 2018