Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Производство Основно

Този модул управлява потокa от документи за основното производство на предприятието и свързаната с това развойна дейност.

Поръчките за производство могат да бъдат генерирани автоматично, като се започне от План за производство. Разходните норми на артикули, които са въведени в него са разширени и за всяко тяхно 
ниво се генерира Поръчка за производство. Това е документ, който съдържа цялата необходима информация за стартиране на производствените дейности – необходими материали и операции, които трябва да бъдат вложени и изпълнени. С процедурата за Развитие на производството от склада се заделят материалите, а операциите променят своя статус. Могат да се въведат количествата за производство, дори и частично, или да се елиминират някои от тях. Това е възможно както за планови количества за производство на артикули, така и за фактически количества.

В модул Производство Основно изцяло е интегрирано управлението на документи за възлагане на Поръчки за производство на външни предприятия. То е свързано с автоматично генериране на документи към външни контрагенти и издаване на специализирани протоколи за доставка. Това е един реален инструмент за анализ на дейността на подизпълнители. При съвместна работа на този модул с модул Покупки данните могат да бъдат използвани за автоматично създаване на документи за транспорт и товари.

Управляват се замени на материали и компоненти или тяхното изтегляне от производство. Осигурена е възможност за трасиране (проследяване) на производствени поръчки не само по единични фази на производство, но и по възможни алтернативи.

                                                                                                      

© Copyright Microinvest, 2019