Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Система за управление на склад

Ускоряването на логистичните процеси, продиктувано от оптимизацията на запасите и намаляване на разходите води до необходимост от бързо и точно локализиране на артикулите. Ето защо информационните системи в подкрепа на управлението  на складове стават все по-важни.  

Целта на Системата за Управление на Склад (WMS) е да управлява движенията на стоките в един склад, включително получаването, заделянето, подготовка за спедиция и спедирането на стоките. 

WMS дава възможност за планиране на наличностите, а също и за позициониране на артикулите след влизането им в склада.
 
© Copyright Microinvest, 2019