Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Партиди и серийни номера

Модулът осигурява обслужването на валидност и проследяването на количества на партиди и серии от стоки. По време на процеса на покупката е възможно автоматично да се генерира нова партида от стоки със зададен срок на годност, като се въведе информация, необходима за извършване на транзакции с материални запаси, както и да се идентифицира техния доставчик. На разположение е богат набор от контролни функции, отчети, възможности за печат на етикети, които да съдържат идентификационните номера на артикулите и техните бар кодове.

За всяка стока може да се даде задание дали да се управлява информацията относно серии и партиди. Те могат да бъдат предлагани автоматично при фактуриране на стоките.

Проследяването на партиди и серии е особено подходящо за производства със стриктен контрол върху тяхното движение - от получаването на суровините и материалите, влагането им в готов продукт, продажбата към краен потребител. Модулът позволява да се поддържат допълнителни характеристики, като срок на годност по партиди и изцяло дефинирани от потребителя описания.

Поддържа се неограничен брой характеристики за партидните артикули – складове, местонахождения, серийни номера, бар кодове, минимални и максимални количества.

При транзакциите се проследява детайлна история на цени по партиди, обороти, контрагенти.
© Copyright Microinvest, 2019