Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Обмен на данни Magic Link

Модулът е нова технология, разработена от Microarea, която осигурява интеграцията на вертикални решения или  външни софтуерни приложения с цел управление на информационни потоци и комуникация на Mago.Net  с такива.

По този начин се разширяват функциите на програмата, за да отговарят на специфични изисквания (GPS или банков софтуер, CAD/CAM системи и др.).Обмен на данни Magic Link е модул, създаден за организации, които ползват специфични програмни продукти и желаят директна комуникация между приложенията.
© Copyright Microinvest, 2018