Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Системен контрол

Модулът не само контролира потребителите и достъпа до данните, но и също се грижи за тяхната пълнота. Чрез функционалностите му е възможно да се съхраняват предходни редакции на документи с информация кой потребител ги е извършил, какво е променил и кога. Когато по някаква причина се прекъсне процесът по време на въвеждане на данни, модулът се грижи за тяхното съхраняване и пълнота.
© Copyright Microinvest, 2018