Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

MS Office Magic Documents

Това е модул на Mago.Net, който взаимодейства със софтуера за бизнес управление, като използва таблици от Word и Excel.

MS Office Magic Documents позволява създаването на макетни отчети, които динамично се свързват с базата данни, предоставящ винаги възможността да импортирате и експортирате данни даже и през Internet.

Формуляри за контакти, фактури, ценоразписи, писма и отчети са само част от документите, които може да създавате, индивидуализирате и споделяте с други потребители. Всичко това е без необходимост от разходи за програмиране, благодарение на интуитивната технологоия за създаване на документи.
© Copyright Microinvest, 2018