Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Организатор задачи

Модулът се отнася до автоматично съставяне на задачи - например, печат на отчети или пакет процедури, които да се стартират в определено време и да се изпълняват в предпочитана последователност.

Организатор Задачи е предназначен да стартира външни и вътрешни за Mago.Net  процедури, наречени „Задачи”. При това не е нужно присъствието на оператор, още повече, че след като веднъж вече са изпълнявани, те могат само да бъдат избрани. Задачите могат да включват за изпълнение пакети от процедури или разпечатване на отчети, да показват съобщения, да изпращат e-mail, да пускат в ход външни приложения.

Възможно е да се дефинира детайлна последователност на изпълнение, като се създаде списък от единични задачи и времето на тяхното изпълнение. Например старт на импорт/експорт в XML Портал модулът, като се настроят съответните параметри и специфични функции.

Организатор Задачи позволява да се автоматизират често повтарящи се процеси. Тази възможност отваря системата за многостранно приложение, например в сферата за електронната търговия, или да се преглеждат данни за ежедневни продажби. Възможно е също така да се дават заявки за Internet услуги. Още повече, могат да се правят индивидуализирани настройки, които събират данни от финансови сайтове – например трансфер на валутни курсове в Mago.Net  или лихвени проценти. Или начисляване на амортизации в края на месеца, или генерирането на справка за продажбите и изпращането
й в PDF формат по e-mail.

Могат да се задават задачи, които изискват значителни ресурси от памет, така че те да бъдат изпълнени на повече от една машини или без да пречат на дейностите през деня. Системният администратор има пълен контрол върху процесите, когато са успешни или не – да продължи или прекъсне тяхното действие.

Стъпките за определяне на последователността на процедурите са много лесни за управление. Например един отчет, който е в XML формат, посредством модулът XML Портал може да бъде планиран с последователен трансфер на данни през Internet и да бъде доставен до друга система, като активира импорт в отдалечената система.

© Copyright Microinvest, 2018