Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Интернет достъп Easy Look

Internet Достъп Easy Look е модул, който позволява да се стартират отчети през Internet, от външно работно място, което например може да бъде Notebook или Personal Data Assistant. След като потребителят е разпознат от системата посредством парола, той ще бъде свързан и ще има същите права на достъп до функционалности, каквито има и в своя офис. В реално време могат да се наблюдават продажби, разходи, анализи и много други данни, необходими за навременно управленско решение.

Това е модул е уникален по рода си. Една от важните функционалности на една ERP система е възможността да се енерират отчети и да се извеждат данни за дейността на компанията. Възможно е да се създадат индивидуални отчети. Internet Достъп Easy Look позволява да се отвори менюто на приложението през Internet и да се достигнат WOORM отчетите. Достъпът е гарантиран от същите критерии за сигурност, които важат за цялата система. Потребителят може да се свърже до базата данни при гарантирана сигурност и поверителност.

Отчетите могат да бъдат изведени в Excel или Word, да се разпечатат, да се изпращат автоматично по e-mail или факс, да се записват в избран формат (например PDF). Многоезиковата функционалност на системата позволява да се създават отчети, които да удовлетворяват индивидуалните изисквания на потребителите на предпочитания от тях език.

© Copyright Microinvest, 2018