Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

XML Портал

Тази функционалност позволява да се планира експорт на документи в XML формат и да се прехвърлят данни посредством Internet към други системи, както и да се активира техният импорт в други отдалечени системи. Модулът може да експортира и импортира данни, например счетоводни статии, данъчни документи, данъчни декларации в определено време, като осигурява необходимото ниво на еднородност на данните.

Този инструментсвързва и съпоставя данните от и към други системи или приложения. С помощта на XTech технология модулът дефинира обекти – документи, техни реквизити или редове, както и връзката между тях.Една от най-популярните съществени функционалности на системата е създаване на справки чрез извличане и обработване на данни, генерирани по време на ежедневните бизнес процеси. Това са персонализирани справки, които дават важна информация за избраните параметри, като индекси за бизнес прогреса, и могат да бъдат създавани за оценяване на поръчки, продажби и разходи в реално време, както и за екстраполиране на тенденции за прогнози на бъдещи периоди. XML Портал позволява да се създаде група от документи за прехвърляне, като определя какво да се експортира, по кои критерии и за къде е предназначено.

Документът е логическа единица от информация за обмяна. XML Портал позволява да се определи клас от документи,като определя какво да се експортира, по кои критерии и за къде е предназначено. Данните за импорт на всеки обект са комплектовани по всички признаци или са обновени, ако това се изисква. Дори ако в документа да има частични данни, те автоматично се попълват с помощта на заложеното в системата управление на стойности по подразбиране. Когато документът се съхранява, действията които са свързани с дефинирания обект, могат да се стартират и в последствие. Към XML файловете могат да бъдат приложени филтри, за да се приспособят записите, създадени от други приложения.

XML Портал осигурява различни методи за съгласуване на кодове между отделните приложения чрез универсални ключове: например клиентът може да бъде разпознат по неговия ДДС номер, а продуктът по своя бар код. За обектите на импорт/експорт съществуват голям брой универсални ключове по подразбиране, които могат да се изберат. Благодарение на тях XML Портал съгласува връзките между документите, които са трансферирани по различно време (например погасителните планове и фактурите, които ги пораждат или поръчките към клиенти и приемателните протоколи, на чието основание те са създадени).

Генерираните файлове в XML формат могат да се управляват при тяхното създаване. Нещо повече, програмата изцяло води потребителя в избора на данни, като чрез идентификационни кодове позволява да се извеждат класове от информация – дати, номера от документи, данъчни дневници. Правилата за импорт/експорт могат да бъдат индивидуализирани. За всяко управление на документи се определят специфични правила, които се съхраняват в така наречените профили за експорт. С тяхна помощ може да се индивидуализира структурата на обекта, така че по различно време да се експортират различни данни.

С управление на профилът за експорт може да се определи коя таблица от базата данни да се експортира, кои полета от всяка таблица, кои връзки на външни документи да се модифицират, да се създават нови външни връзки, да се индивидуализират критерии за маркиране.

© Copyright Microinvest, 2018