Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Пълна Сигурност

Чрез панела "Административна конзола" могат да се настроят кои функции и полета да са активни за съответния потребител и кои могат да се визуализират или редактират. Потребителят може да има множество роли в системата, което прави софтуера много гъвкав. Модулът позволява детайлно управление, дори и на достъп до таблици. Предоставя се еднакъв достъп на потребителите до системата от която и да било работна станция в локалната мрежа или през Интернет в зависимост от дефинираното ниво на сигурност. Всеки потребител се разпознава и активира еднозначно за достъп до системата.
© Copyright Microinvest, 2018