Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Продуктови такси

Модулът управлява таксите за опаковки за стоки пуснати на пазара от производители и вносители. Изчислява и показва таксите в издадените фактури. Поддържа номенклатура на видовете опаковки и съответните такси към тях, и позволява асоциирането на артикул с материал на опаковката (първична, вторична и третична).
© Copyright Microinvest, 2019