Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

OEEO

Модулът управлява таксите събирани за пускане на пазара на електронно и електрическо оборудване. Поддържа номенклатура на артикулите по категория, код по комбинираната номенклатура и ПРОДПРОМ код. Позволява асоциирането на съответното оборудване с категория и показването на размера на таксата в издадената фактура.
© Copyright Microinvest, 2019