Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Покупки

С модула се управляват, контролират и документират доставките от момента на офертата до самата фактура. Може да се въвеждат всички покупни документи - фактури, дебитни и кредитни известия, заявки, оферти, протоколи, превозни документи и др. Въведените артикули могат да бъдат проследявани с оптичен баркод четец. Процедурата за контрол на несъответствието на данните проверява информацията от фактурата дали съвпада с другите документи.

     

© Copyright Microinvest, 2019