Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

SFM

С помощта на този модул системата осигурява хонорарите да се управляват автоматично, да се изчисляват подоходните данъци и плащания към агенти. Сметките могат автоматично да бъдат попълнени в предварително въведени формуляри. Могат да бъдат управлявани един или множество агенти, партньори или фирми. Освен това, за агентите автоматично се изчисляват удръжки и комисионни.

Кратко пояснение: SFM - sales force management - управление на продажбите.
© Copyright Microinvest, 2019