Поискай оферта съобразена с Вашите нужди

Поръчки към доставчици

С помощта на този модул се планират поръчките към доставчици. Управляват се оферти, напомнителни писма, приемателни документи. Определят се кои документи са основание за въвеждане на фактури и кредитни известия. Всеки документ може да бъде създаден ръчно, да се копира от вече създаден или от друг подобен, например приемателен документ. Може дори да се копират и пренасят само отделни редове.

Документите могат да се въвеждат в произволна валута, като цените се съобразяват с предпочитана ценова политика. Във всички случаи стойностите могат да бъдат променяни ръчно на следващите етапи от обработка на поръчките и да се включва или изключва данък добавена стойност.

За да се ускори процесът по въвеждане на поръчките, информацията може да се импортира в системата чрез файлове, съдържащи бар кодовете на стоките. Освен това, съществуват множество автоматични процедури. Програмата анализира въведените преди това поръчки, сравнява количествата с тези от поръчките от клиенти и предлага необходимите количества, така че да не се стига до недостиг в склада. Съществува процедура, която позволява да се изчислят времената за доставка.

Осигурява се голям брой отчети за прецизно и надеждно наблюдение на връзките с доставчици по начин, който контролира всеки детайл от документите. Това се постига на база възможностите за сортиране по контрагенти и стоки.

Поръчките се управляват с помощта на графици и потвърдителни писма, оферти от доставчици, ценова политика. Използват се смарт и бар кодове. Възможен е статистически анализ на покупките.

 

© Copyright Microinvest, 2019